Szczegóły szkolenia / imprezy

I Ogólnopolski Rejs Doradców Podatkowych
Kategoria: Spotkanie integracyjne
rodzaj: Impreza
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 0.0
Zgłoszenia: 44 / 55
Koszty:  790.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
790.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
890.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-09-06
Data zakończenia: 2020-09-12
Organizotor:  Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP,

serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów na

I Ogólnopolski Rejs Doradców Podatkowych

w dniach 06-12 września 2020 r.

po Wielkich Jeziorach Mazurskich (północ)

rozpoczęcie i zakończenie - “Marina Bełbot Yacht Charter” nad jeziorem Tajty.

komandorem rejsu jest Ryszard Małkiewicz

wicekomandorem rejsu jest Grzegorz Niezbecki

Zasady uczestnictwa w rejsie:

1. Ze względu na panująca sytuację epidemiczną do udziału w rejsie przyjmujemy WYŁĄCZNIE zgłoszenia załóg wraz ze sternikami.

2. Ze względu na postanowienie pkt 1 rejestracja uczestników odbywać się będzie dwutorowo

- na panelu mdoradca.pl - osobiście każdy z uczestników

- na adres biuro@regatykidp.pl zgłoszenie załóg wraz ze wskazaniem nazwiska sternika.

Dopiero po przekazaniu na adres biuro@regatykidp.pl zgłoszenia załogi wraz ze wskazaniem nazwiska sternika rejestracja zostanie potwierdzona przez organizatorów.

3. W przypadku sterników gotowych przyjąć dodatkowych załogantów, bądź nie posiadających załogi, możliwe jest przekazanie informacji o takiej gotowości sternika organizatorom. Informacja o takim sterniku zostanie zamieszczona na stronie regatykidp.pl w zakładce REJS wraz z podaniem sposobu kontaktu i ewentualni zainteresowani będą mogli kontaktować się bezpośrednio ze sternikiem, który dokona ostatecznego zgłoszenia.

4. Organizator zapewnia 11 jachtów BOLERO 805 - jacht maksymalnie 8 osobowy. W przypadku wyczerpania miejsc istnieje możliwość zapewnienia załodze jachtu jednak będzie to jacht innej klasy.

5. Noclegi w kolejnych dniach rejsu są zaplanowane w poszczególnych portach. Ustalony plan rejsu jest planem ramowym, organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w tym zmiany portów.

6. W przypadku gdyby załoga jachtu podjęła decyzję o noclegu w innym porcie zobowiązana jest do godziny 17.00 powiadomić o tym fakcie komandora lub wicekomandora. W każdym przypadku podjęcia przez załogę decyzji o korzystaniu z innego portu niż wskazany przez organizatorów roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztów nie przysługuje.

7. Wyżywienie w czasie rejsu: organizator zapewnia obiadokolację po dopłynięciu do portu w postaci dania z termosu oraz zestawu na grill/ognisko. Pozostałe wyżywienie w tym śniadania oraz napoje pozostają w gestii załóg.

Plan rejsu:

Sobota (05.09.2020): od godz. 16.00 rejestracja uczestników i od godziny 20.00 przyjęcie jachtów. Kolacja we własnym zakresie.

Niedziela (06.09.2020): śniadanie na jachtach, ceremonia otwarcia rejsu, odprawa sterników, rozpoczęcie rejsu. Nocleg Zatoka Rajcocha (jez. Dobskie) - kolacja eintopf + zestaw na grilla/ognisko.

Poniedziałek (07.09.2020): śniadanie na jachtach, odprawa sterników. Nocleg Zdorkowo (jez. Dargin) - kolacja eintopf + zestaw na grilla/ognisko.

Wtorek (08.09.2020): śniadanie na jachtach, odprawa sterników. Nocleg Port Rybaczówka Kal (jez. Mamry) - kolacja eintopf + zestaw na grilla/ognisko.

Środa (09.09.2020): śniadanie na jachtach, odprawa sterników. Nocleg Przystań Mamerki (Mamry) - kolacja eintopf + zestaw na grilla/ognisko.

Czwartek (10.09.2020): śniadanie na jachtach, odprawa sterników. W ciągu dnia ca 14.00 cumowanie w przystani Róża Wiatrów na jez. Święcajty i wycieczka piesza na Jägerhöhe (ca 1 km)Nocleg Zatoka Kal (Święcajty) - kolacja eintopf + zestaw na grilla/ognisko.

Piątek (11.09.2020): śniadanie na jachtach, odprawa sterników. Nocleg “Marina Bełbot Yacht Charter” nad jeziorem Tajty - kolacja eintopf + zestaw na grilla/ognisko.

Sobota (12.09.2020): śniadanie na jachtach, zakończenie rejsu. jacht należy go zdać do godziny 17-tej ostatniego dnia czarteru, w przystani “Marina Bełbot Yacht Charter” nad jeziorem Tajty.

Koszt :

1. JACHT

Koszt czarteru jachtu oraz koszt cumowania w portach i opłat dodatkowych (bandery, drewno na ognisko itd.) - 2450 zł za jacht na załogę

2. ZAŁOGANT:
1. obiadokolacja - eintopf z termosu + zestaw na grilla, (sobota 05 września nie wliczona), bandamka/koszulka - 300 zł za osobę/rejs

3. Koszty dodatkowe:
- w cenie czarteru parking w porcie 1 samochodu na jacht - za pozostałe pobierana jest opłata w wysokości 10 zł/dobę

- w portach opłaty za prysznice i ewentualne koszty pobytów,

W przypadku załogi 5 osobowej koszt rejsu wynosi :

* 790 zł brutto dla doradcy podatkowego niezalegającego ze składkami

* 890 zł brutto dla doradcy zalegającego ze składkami

* 890 zł brutto członek załogi niebędący doradcą podatkowym

Ze względu na następujące u armatora rezerwacje jachtów termin zgłoszeń na rejs zostaje ograniczony do dnia 15 czerwca, zgłoszenia dokonane po tym okresie organizatorzy uwzględnią jedynie w przypadku

możliwości uzyskania rezerwacji jachtu

Wpłaty za udział w I Ogólnopolskim Rejsie Doradców Podatkowych należy dokonywać na konto Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP 48 1140 1124 0000 4004 3000 1025

W tytule przelewu proszę podać :

Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "I Rejs doradców podatkowych 6-12.09.2020." Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie wpłaty na konto oddziału w terminie 14 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w panelu mDoradca.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu /regatach Doradca Podatkowy zobowiązany jest zawiadomić wyłącznie drogą elektroniczną Warmińsko - Mazurski Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w imprezie , najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2020 r. pod rygorem obciążenia kosztami imprezy. Rezygnacje złożone po 21 sierpnia 2020 r. nie będą skuteczne. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją bez uprzedniego zawiadomienia oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. Rezygnacji należy dokonywać wyłącznie na adres warminsko-mazurski@kidp.pl

Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego zawiadomienia oraz do usunięcia z rejsu osób, które swoi zachowaniem naruszają zasady bezpieczeństwa żeglugi oraz bezpieczeństwa uczestników rejsu np używają w czasie rejsu na wodzie alkoholu lub innych używek o podobnym działaniu. W przypadku usunięcia z rejsu roszczenie o zwrot kosztów nie przysługuje.komandor rejsu

Ryszard Małkiewicz

Serdecznie zapraszam do udziału

w I Ogólnopolskim Rejsie Doradców Podatkowych

Z poważaniem

Tomasz Kaczyński

Przewodniczący Zarządu

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (89) 532 04 13
Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul.Towarowa 3 pok. 17-18
10-416 Olsztyn

tel. (89) 532 04 13
fax.

x Fotografie: Jarosław Skórski, Urząd Miasta Olsztyna, Wojciech Krom
x