IX Warmińsko - Mazurski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Szanowni Państwo,
Już po raz dziewiąty, Warmińsko – Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje w roku szkolnym 2018/2019 Konkurs Wiedzy o Podatkach, który skierowany jest do młodzieży szkół średnich naszego województwa.

Celem Konkursu jest:
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego, upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego oraz upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu jest

"Podatek dochodowy od osób fizycznych"

natomiast pytania będą ze wszystkich podatków oraz z Ustawy o doradztwie podatkowym.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwustopniowy /etap I – szkolny, etap II – wojewódzki/.

Wzorem lat ubiegłych, laureatów etapu wojewódzkiego wezmą udział w finale ogólnopolskim w Katowicach.

Dla zwycięzców w konkursie przewidziane są cenne nagrody.


Na prośbę Państwa, oddelegowani doradcy podatkowi nawiążą z Państwem współpracę, dostarczając plakaty, organizując za zgodą Państwa spotkania z młodzieżą w celu przeprowadzenia pogadanek i prelekcji.

Informacje na temat Konkursu Wiedzy o Podatkach znajdziecie Państwo na stronie www.warminsko-mazurski.kidp.pl i w Biurze Oddziału tel. 89 532 04 13, tel./fax/ 89 534 17 96 oraz pisząc na e-mail: warmińsko-mazurski@kidp.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Z poważaniem
Tomasz Kaczyński
Przewodniczący Zarządu Warmińsko –Mazurskiego
Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (89) 532 04 13
Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul.Towarowa 3 pok. 17-18
10-416 Olsztyn

tel. (89) 532 04 13
fax.

x Fotografie: Jarosław Skórski, Urząd Miasta Olsztyna, Wojciech Krom
x