podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym. [Dz. U. Nr 107, poz. 941 z dnia 16 lipca 2002]
podatki Etyka zawodowa - Uchwała nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych
podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. [Dz. U. Nr 107, poz. 940 z dnia 16 lipca 2002]
podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe [Dz. U. z dnia 12 grudnia 2003 r.]
podatki Ustawa o doradztwie podatkowym z dn. 5 lipca 1996 r.