Biblioteka

Zasady korzystania z biblioteki.


  1. Wszystkie materiały udostępnione są tylko na miejscu w biurze Oddziału w Olsztynie ul Towarowa 3/17-18.
  2. Zainteresowanych doradców prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 89 533 47 46, telefon i fax 89 534 17 96 lub e-mail warminsko-mazurski@kidp.pl
  3. Z zasobów biblioteki można korzystać w godzinach urzędowania biura tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00


Kontakt

tel.: (89) 532 04 13
Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul.Towarowa 3 pok. 17-18
10-416 Olsztyn

tel. (89) 532 04 13
fax.

x Fotografie: Jarosław Skórski, Urząd Miasta Olsztyna, Wojciech Krom
x